Biuro Podróży Bieszczader zaprasza na wycieczkę "KOLEJ ZAKARPACKA"


      Zapraszamy Państwa na wycieczkę za wschodnią granicę, gdzie obraz tej ziemi przez prawie sześćset lat współtworzyli Polacy, Rusini, Żydzi, Niemcy i inne narodowości. Pozostawili po sobie cerkwie, kościoły, synagogi, cmentarze wszystkich wyznań i żyją w pamięci tamtejszych mieszkańców. Będziemy też wielokrotnie podziwiać najwyższe szczyty bieszczadzkie – będziemy między Tarnicą 1346 m, a Pikujem 1408m!


PROGRAM WYCIECZKI w Bieszczady ukraińskie:


  • wyjazd na wycieczkę na Ukrainę ok. 6 rano (niezbędny paszport, rozkład jazdy niżej)

  • XVII-wieczna DZWONNICA OBRONNA w Jasienicy Zamkowej

Jeden z najpiękniejszych i najcenniejszych zabytków architektury drewnianej w całych Karpatach. Pierwotnie obiekt stanowił odrębną świątynię – kaplicę p.w. Opieki Matki Bożej. Jest to przykład mistrzowskiej sztuki ciesielskiej. Dzwonnica to budowla o trzech kondygnacjach. Dwie pierwsze są o konstrukcji zrębowej otoczone uroczymi podcieniami. Najwyższa, gdzie znajdują się dzwony prezentuje przykład konstrukcji słupowej. Ośmiopołaciowy dach oraz daszki okapowe pobite są gontem. Absolutnym unikatem są schody wykonane z jednego pnia drzewa.


  • drewniana CERKIEW w UŻOKU z 1745 r. wpisana na UNESCO


Perła drewnianej architektury sakralnej. Reprezentuje styl zwany Bojkowskim. O wyjątkowości świątyni świadczy fakt, że w roku 2013 została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Cerkiew posiada konstrukcję zrębową i charakterystyczny trójdzielny układ. Jest to najdalej na południe wysunięta bojkowska cerkiew.


  • przejazd KOLEJĄ ZAKARPACKĄ Sianki – Wołosianka


Na długości 18 km przejedziemy przez 6 tuneli (najdłuższy 908 m) i aż 27 wiaduktów! Trasa opada 18 serpentynami 370 m w dół w dolinę rzeki Uż. Podróż dostarcza ogromu wrażeń i co chwilę pozwala obserwować wcześniej przebyte odcinki trasy. Wzbudza też podziw dla śmiałości projektantów i budowniczych, którzy zdecydowali się na poprowadzenie toru kolejowego w tak trudnym terenie górskim. Oprócz pociągów pasażerskich ze stacji w Siankach wyruszają w dół składy towarowe asekurowane przez 3 lokomotywy (dwie z przodu i jedną z tyłu!). Linia powstała w 1905 roku dla połączenia centrum ówczesnej monarchii austro-węgierskiej ze Lwowem. Mieczysław Orłowicz stwierdził o niej – „najpiękniejsza linia kolejowa północnych Karpat"...


  • KOŚCIÓŁ św. Michała z 1660r. w STAREJ SOLI


Stara Sól to wyjątkowa miejscowość, która na mapie I Rzeczpospolitej stanowiła bardzo ważny ośrodek wydobycia soli. Jedną z pamiątek po Królewskim Wolnym Mieście Stara Sól jest bez wątpienia Kościół p.w. św. Michała. Świątynia powstała w wieku XVII jako rozbudowa istniejącej kaplicy ufundowanej przez Kazimierza Wielkiego. Monumentalna bryła kościoła w okresie powojennym uległa ogromnej dewastacji. Dziś robi niesłychane wrażenie i jest wyraźnym śladem czasów polskich. W latach 90 XX w. miejscowi Polacy rozpoczęli trud odbudowy i remontu kościoła, który trwa do dziś i potrwa jeszcze zapewne długo.


  • unikatowy KONWIKT OJCÓW JEZUITÓW w CHYROWIE


Zakład Naukowo – Wychowawczy OO Jezuitów powstał w latach 80 XIX w. O randze i wielkości szkoły świadczą jej rozmiary i wyposażenie z 327 salami i pomieszczeniami o różnym przeznaczeniu. Ponadto budynki cegielni, pralni, szpitalik, dom dla nauczycieli, 9 boisk sportowych, 4 korty tenisowe, 4 stawy rybne, sady, ogrody, własną drukarnię, a nawet jedyny wówczas na ziemiach polskich gabinet dentystyczny. W ciągu 53 lat naukę pobierało ponad 6000 uczniów w tym Eugeniusz Kwiatkowski, Mieczysław Orłowicz, Jan Brzechwa. Uczelnia pracowała nieprzerwanie do wybuchu II wojny światowej.


  • możliwość zrobienia zakupów przed granicą za złotówki


  • zakończenie wycieczki około 21-ej (czas zależy głównie od kontroli granicznych)


INFORMACJE PRAKTYCZNE


WYPOSAŻENIE: paszport z aktualnym terminem ważności, złotówki, a także: polar, okrycie przeciwdeszczowe, wygodne obuwie, suchy prowiant i napoje.
Od obywateli Polski i Unii Europejskiej nie są wymagane wizy.


WALUTA: na terenie Ukrainy obowiązującą walutą jest hrywna (1 hrywna to około 40 groszy / 1 zł to około 2,50 ua). Wymianę złotówek na hrywny na ewentualne zakupy spożywcze można dokonać w miejscu zamieszkania / w kantorach w Bieszczadach lub zrobić zakupy przy granicy za złotówki wg kursu podanego przez sprzedawcę (najczęściej prawie takie same jak w kantorze). Chęć zjedzenia obiadu należy zgłosić u przewodnika, który rezerwuje i zbiera złotówki. Ceny produktów na Ukrainie są zbliżone do cen w Polsce.


UBEZPIECZENIE: uczestników wycieczek zagranicznych ubezpieczamy od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Kosztów Leczenia w TU AXA (ogólne warunki na AXA).
Wybierającym się za granicę zachęcamy (nie ma obowiązku) zabrać kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) z NFZ. Karta stanowi dowód, że dana osoba jest ubezpieczona w jednym z krajów UE oraz uprości płatności i procedury zwrotu poniesionych kosztów.


Informujemy, że organizatorem wycieczki jest Biuro Podróży Bieszczader

Naszym klientom udostępniamy tylko i wyłącznie materiały reklamowe, nie pomagamy w czynnościach związanych z rezerwacją wycieczki

Więcej informacji dot. wycieczki oraz rezerwacji znajdą Państwo na: Biuro Podróży Bieszczader